Üye Girişi

Üye Girişi

Karaçay Savaş Türküsü

28 Ağu 2016

Otarlanı Omar'ın muhteşem seslendirdiği, Karaçay Türklerinin Ruslara karşı verdiği savaşı anlatan bir parça, "cır". Burayı tıklayarak dinleyebilirsiniz

Türkiye Türkçesi:

Ey Alanlar, gazavata durmuşuz!
Ulu dağlar kızıl kana boyanır
Alan halkı birleşip ayaklandık
Zırhlarımız murdar kana bulanır

Denizin zehri ovalara ulaştı
Altın saçlı, gök gözlüler, neredesiniz?
Zırhları, kılıçları parlatıp
Alanlar, gazavata çıkınız!

Biz varırız ovalardan denize
Alan halkı, akına başlasın!
“Misafir gelmişler, yollarını boş koyalım” diye bıraksak
Dağ başındaki otlara ateş salarlar

Bütün yürekler Alan kanıyla dolana dek
Kara kanlı piçleri durdurun.
Alan halkı birleşip karşılarına dikilse
Murdar kanı denizlerden emeriz

Ey Alanlar, birleşsek karşımızda kim durabilir?
Alan Düzü’nde en büyük biz olsak?
Kara kanlıların kötü ruhları kalır
O yanlara da korkuluklar dikeriz

Ey Alanlar, ant edelim bir olup
Önümüz düzlük, ardımız da dağ olsa
Bir etekli iki tepe sağ olsa*
Alan Ovası’nda kara kanlı yaşatmayız

Koyunlarımız otlar çayırlarda
Sığırların ayaklarını çözeriz
Bizim kızlar iki örme yaparlar
Tozluklarını parlatır Bahadırlar

Mavi şal örtüldü düğünlerde
Ak örtü giyildi gelin odasında
Bal süreli Alan kızına, Ay Marja!
Zilleri hazırlayın, Alanlar!

Ey Alanlar, gazavata durmuşuz
Denizliler ovalara girdiler
Büyük dağlar ardımızda kalsınlar
Tulpar kanlılar korusunlar ovayı

Kara ağıt ağlamayın dağlarda
Atlılar geçemez biz sağ iken, gizlice
Kara koyunlar sevinçle yüzülür
Ey Alanlar! Sahip çıkın dağlara!

Ey Alanlar, gelip kaldı kara gün
Oy garip anam, varıyoruz deniz tarafına
Ki ocağının bacası toz, kurumla dolmasın
Piçlerin biri bile Alan düzünde felah bulmasın

Gün de batar, tan da atar ovada
Biz geliriz, Alan aksakalları, saklayın
Köbeley’e süzülürüz sevinerek
Anaların önünde eğilir, diz çökeriz.

Notlar: Bir etekli iki tepe, Karaçayların Mingitav (Bengü Dağ, ebedi dağ) dediği Elbruz'u kastediyor. Şair, ebedi dağ yerinde durduğu sürece, biz de burada duracağız diyor. Karaçaylar, kendilerine Alan diyorlar. Tulpar sözcüğü, Karaçayca yiğit anlamına da geliyor. 

Çevirmekte zorlandığım birkaç yer oldu, fakat büyük bir hata yaptığımı zannetmiyorum. 

Karaçayca

Hey Alanla kazavatha turganbız, 
Ullu taula boyala kızıl kanga, 
Alan Halkı birden bolup kophanbız, 
Kübele da bulgana murdar kanga! 

Tengiz uvu özenlege cetgendi, 
Altın çaçlı, kök közlüle kaydasız? 
Kübeleni, kılınçlanı cıltıratıp, 
Alanlıla, kazavatha çıgıgız. 

Biz barırbız özenleden tengizge, 
Alan Halkı, tebire cortuvulga! 
“Konaklanı colu boşdu” dep koysak, 
Ot salırla tav başında tuvuzga. 

Alan kandan tolgan kadar cürekle, 
Kara kanlı gıbışıla tohtagız! 
Alan Halkı birden bolup süyelse, 
Murdar kanı tengizlerden emerbiz. 

Hey Alanla, kim bazınır bir bolsak? 
Alan Tüzge ullu kellü biz bolsak; 
Kara kanlı saruvekle ceterle, 
O canlaga çiy gincile biterle. 

Hey Alanla ant eteyik bir bolup: 
Allıbız tüz, artıbız da tav bolsa, 
Bir etekli Eki Töppe sav bolsa, 
Alan Tüzde kara kanlı ongdurmak! 

Koylarıbız otlarla caylıklada, 
Gıbışıla teşerle avuzluknu, 
Bizni kızla eki eşme atarla, 
Işımların cıltırata batırla

Kök gülmendi kısılgandı toylada, 
Ak gülmendi kiyilgendi otovda, 
Bal cagayık Alan kızga, hey marja! 
Tuhtuylanı hazırlagız, Alanla! 

Hey Alanla kazavatha turuguz, 
Tengizlile özenlege kirdile, 
Biyik tavla artıbızda kalsınla, 
Tulpar kanla saklasınla özenni! 

Kara küynü cırlamagız tavlada, 
Atlı ötmez biz savlukda caşırtın, 
Kara koyla soyulurla kuvançda, 
Hey Alanla sak boluguz taulaga! 

Hey Alanla kelip kaldı kara gün, 
Oy carlı anam, barabız tengiz kapha! 
Öre hojan bukuludan tolmasın, 
Bir gıbışı Alan Tüz’de ongmasın! 

Kün de batar, tan da atar özende, 
Biz kelirbiz, Alan kartla, saklagız, 
Köbeley'ge süzülürbüz kuvana, 
Analaga baş ururbuz, kaplana! 


Türkiye Türkçesine aktaran: M. Bahadırhan Dinçaslan

Karaçayca Orijinalini seslendiren: Otarlanı Omar

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 
mbdincaslan.com | © 2024 Tüm Hakları Saklıdır

Bu kategoriden diğerleri: « Aksakalın Vasiyeti Mingitav »
  • Mevcut yorum yok.

Who's Online

243 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Latest Park Blogs