Üye Girişi

Üye Girişi

Orta Asya şamanlarının devlet adamını dini figürlerle bir anma geleneği, Anadolu'da da yaşıyor.

Reyhani Baba'ya Selam

Bu yazı yalnızca Aşık Reyhani ve onun eserlerine dair inceleme nevinden bir yazı değil. Bir ağıt; ve kaleme aldığım günün sabahında şakaklarımdaki kırların bollaştığını görmemden mütevellit, sanırım, babamı anlamanın bir nişanesi olarak kişisel seyrime düştüğüm bir not.