Üye Girişi

Üye Girişi

Ekşi Sözlük Arpad Söyleşisi

Ekşi Sözlük'ten "uçurulmadan önce", arpad takmaadı ile yazıyordum. Yariturkyarifransizadam mahlaslı bir yazar sözlük yazarlarından uygun gördükleriyle söyleşiler yapmıştı, bu serinin ikincisi olarak da benimle konuşmuştu. 

Ben de sözlükten uçuruldum, o da uçuruldu. Söyleşi "milliyetçi şövalye arpad ile über bir röportaj" başlığını taşıyordu. O da silinmiş oldu. 

Buraya tarihe bir not düşmek adına o söyleşiyi ekleme kararı aldım. İlk yayın tarihi 14 Ağustos 2015'tir. Belki ileride bencileyin "farklı" mecralarda faaliyet gösterecekler için referans oluşturur diye yayımlıyorum.

"Hisaba saymasa nola ger ahbab bizi
Biz zümre-i şairanda müstesnayız"

diyelim ve söyleşiye geçelim.

Macar İhtilali: Nagy Ağıdı

Atsız'ın Kardeş Kahraman Macarlar şiiri ile bildi bizim Türkçüler 1956 kalkışmasını. Arpad'ın milleti elbet öldürülemez dizesi, "Türk Prensi" olarak adlandırılan kadim Macar-Kabar boylar konfederasyonu liderlerinin en önemlisi Arpad'ı bilindik bir figür haline getirdi. Macarların tarihi ve oldukça ilginç seyirlerinde bir başka millete evrilirken içine katılan Türk mayasının hatırlarda canlı olmasını sağlayan önemli bir dokunuştu bu.

Fakat Macaristan'a dair cahiliz, özellikle 1956 kalkışmasının iç yüzünü pek bilmiyor, beylik laflarla, arada usulen Atsız'a da atıf yaparak anıyoruz. Bu yazıda, bir kitaptan ve genel hatlarıyla Macar İhtilali'nden bahsedeceğim.

Atsız'ın dediği gibi "Binlerce öldüler..."

Ekşi Sözlük: PKK Medyası

Ekşi Sözlük'te uzun süredir arpad takmaadıyla yazdığım malumdur. Yazıyordum: Bugün itibariyle "kovuldum" ya da sözlük jargonuyla ifade etmek gerekirse "uçuruldum". 

Evvelden bir defa uçurulmuş, sonra tepkiler vesilesiyle geri getirilmiştim. Bir nevi ihtardı: Sana gıcıklanıyoruz, akıllı ol, göze batma. 

Bu olayı takip eden süreçte sürekli yazarlığım engellendi (çaylak edilme, geçici bir süre yazı yazamamakla cezalandırılma) ve sudan bahanelerle yazdıklarım silindi...