Üye Girişi

Üye Girişi

II. Gazi Giray'ın Bir Gazeli ve Günümüz Türkçesi

10 Mar 2016

Rayete Meylederiz

Râyete meylederiz kâmet-i dil-cû yerine
Tûğa dil bağlamışız kâkül-i hoş-bû yerine

Heves-i tîr u kemân çıkmadı dilden asla
Nâvek-i gamze-i dil-dûz ile ebrû yerine

Süreriz tîğımızın zevk u safâsın her dem
Sîm-tenle olan lezzet-i pehlû yerine

Gerden-i tevsen-i zîbâda kutâs-i dil-bend
Bağladı gönlümüzü zülf ile gîsû yerine

Severiz esb-i hüner-mend-i sabâ reftârı
Bir perî-şekl sanem bir gözü âhû yerine

Gönlümüz şâhid-i zîbâ-yı cihâdâ verdik 
Dilber-i mâh-ruh-ı yâr-ı perî-rû yerine

Seferin cevri çok ümmîd-i vefâ ile velî
Olduk âşüftesi bir şûh-ı cefâ-cû yerine

Olmuşuz cân ile billâh Gazâyî teşne
Kanını düşmen-i dînin içeriz sû yerine 

Kırım Hanı II. Gazi Giray 

Günümüz Türkçesi:

Gönlün aktığı sevgilinin boyuna değil, sancağa (sancağın gönderine) meylederiz
Hoş kokulu kakül yerine tuğa(tuğ, at kuyruğundan yapılır, buna gönderme var) gönül bağlamışız

Ok ve yay hevesi gönlümüzden asla çıkmadı
Gönle batan o bakışın(kirpiklerin) ve kaşların temreni (ok başı) yerine

Her zaman kılıcımızın zevk ve sefasını süreriz
Parlak tenli sevgilinin vücudunun iki yanının lezzeti yerine (kılıç ve sevgilinin profili karşılaştırılıyor)

Dik başlı ve güzel bir atın boynundaki kalp bağlayan kutas (at boynuna bağlanan alamet)
Bağladı gönlümüzü (sevgilinin) saçları yerine

Severiz sabah rüzgarı gibi becerikli salınan bineği
Periye benzeyen bir tanrıça, bir gözleri ceylan yerine

Gönlümüzü cihadın güzelliğinin şehitliğine verdik
Ay yanaklı güzeller, peri benizli sevgililer yerine

Seferin sıkıntısı çok, (ama) vefa ümidi ile yoldaş olup
Olduk (savaşın) manitası, eziyet eden şuh bir kadın yerine

Ey Gazayî, canımızla billahi buna (Gazaya, savaşa) susamışız
Din düşmanının kanını içeriz su yerine


Günümüz Türkçesine aktaran: M. Bahadırhan Dinçaslan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Son Düzenlenme Perşembe, 10 Mart 2016 10:22
 
mbdincaslan.com | © 2024 Tüm Hakları Saklıdır

  • Mevcut yorum yok.

Who's Online

552 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Latest Park Blogs