Üye Girişi

Üye Girişi

Sınıklık - Karaçay Sürgünü

18 Nis 2016

Aşağıda okuyacağınız ağıt, ağlatan cinsten. Stalin'in İkinci Dünya Savaşı'nı bahane ederek sürdüğü dağlı Karaçay Türklerini anlatıyor. Ağıdın seslendirilmiş halini buraya tıklayarak dinleyebilirsiniz. Seslendiren Otarlanı Omar, Karaçayca birçok metni derleyip okumuş ve büyük bir hizmet etmiştir. 

Ağıtta, Türk dünyasının kardeşliğine dair çok güzel bir pasaj da var. Okuyunca, Karaçaylara kimin sahip çıktığını göreceksiniz. Birkaç ay önce, eve giderken müzik çalarda bu ağıt denk gelmişti, hüzünlenmiştim: Bu öyküler, acılar unutulacak, kimse dinlemeyecek, bilmeyecek diye. O yüzden, üzerinizde hakkım varsa, lütfen bir kişiye daha okutunuz bu ağıdı.

Sınıklık


Tav ellege kara kanla cavgandı
Eki kaya birbirine avgandı
Tav ellege bu sınıklık nek cetti
Kalmay birde nasıbıbız nek ketti

Carlı bizge aman onov biçtile
Bu kafirla kanıbıznı içtile
Ongu bolgan kazavatga kettile
Ongsuzlaga bir ters onov ettile

Biz barabız vagonlada olturup
Etekleni cilamuktan tolturup
Biz barabız işarmayın külmeyin
Eltip kayrı kuyarların bilmeyin

Kırgız Kazak özenlege tögüldük
Tersligibiz bolmaganlay sögüldük
Köçgünçü dep kirli bolup atıbız
Coktu bizni kagıtıbız hatıbız

Komindantla ızıbızdan marayla
Ultha saklap közübüzge karayla
Komindantla bizni kütüp turalla
Kol salırga keç kaldın dep uralla

Ölgenleni salır kibik cer bolmay
Kabırlanı kazar kibik er bolmay
Tışıruvla kabır kazuv sınayla
Ölgenlerin kömalmayın cilayla

Köp incilip erkin bolduk şoş bolduk
Tutmaklıkdan başıbızga boş bolduk
Endi biz da curtubuzga kaytayık
Ullu Allahga mahtav ıspas aytayık

Kırgız Kazak konak kibik kördügüz
Kıyın künde bizge hürmet berdigiz
Kırgız Kazak sav kalıgız salamat
Kabırlanı sizge etebiz amanat 

Kırgın (Aşağılanma)

Dağ ellerine kara kanlar yağdı
İki kaya birbirinin üzerine yıkıldı*
Dağ ellerine bu kırgın niye erişti?
Bizim talihimiz neden yok oldu?

Zavallı bizlere dair karar verdiler
Bu kafirler kanımızı içtiler
Gücü, imkanı olan savaşa gitti
Olmayanlara bir kötü karar aldılar

Biz varıyoruz vagonlara oturup
Eteklerimizi gözyaşıyla doldurup
Biz varıyoruz tebessüm etmeden, gülmeden
Eletip nereye dökeceklerini bilmeden

Kırgız Kazak bozkırlarına döküldük
Bir kötülüğümüz olmadığı halde iftiraya uğradık
Sürgünüz diye kirli oldu adımız
Yoktur bizim evrağımız, yazımız

Kumandanlar izimizden gelip tüfek doğrultuyorlar
Rüşvet isteyip gözümüze bakıyorlar
Kumandanlar bizi güdüp duruyorlar
İmza vermeye geç kaldın deyip vuruyorlar

Ölenleri koyduğumuz gibi yer olmaz
Bu kabirleri kazanlar gibi er olmaz
Kadınlar kabir kazarken takatten düşüyorlar
Ölülerini gömüyormuş gibi ağlıyorlar

Çok incitildikten sonra ferahladık, sakinleştik
Esirlikten sonra tekrar özgürleştik
Şimdi biz de yurdumuza geliyoruz
Ulu Allah'a övgü şükür ediyoruz

Kırgızlar, Kazaklar, bizi misafir gibi gördünüz
Zor günümüzde bize hürmet verdiniz
Kırgızlar, Kazaklar, sağ selamet kalınız
Mezarlarımızı size emanet ediyoruz

*İki kaya, çift zirveli Mingitav (Bengüdağ, Ebedi Dağ, Elbruz) için kullanılan bir terkip sanırım. Bir diğer Otarlanı Omar cırında, "Bir etekli eki töppe sav bolsa" şeklinde bir ifade var.


Türkiye Türkçesine aktaran: M. Bahadırhan Dinçaslan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Son Düzenlenme Salı, 19 Nisan 2016 19:54
 
mbdincaslan.com | © 2024 Tüm Hakları Saklıdır

  • Mevcut yorum yok.

Who's Online

297 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Latest Park Blogs