Üye Girişi

Üye Girişi

Mingitav, yeryüzünün en kutsal dağına yakılmış en güzel ilahi...

Otarlanı Omar'ın muhteşem seslendirdiği, Karaçay Türklerinin Ruslara karşı verdiği savaşı anlatan bir parça.

Karaçay sürgününü anlatan "Sınıklık" ağıdının Karaçaycası ve Türkiye Türkçesi.  

Rayete Meylederiz
Râyete meylederiz kâmet-i dil-cû yerine Tûğa dil bağlamışız kâkül-i hoş-bû yerine  

Hürriyet Kasidesi

Görüp ahkâm-ı asrı münharif sıdk u selametten Çekildik izzet ü ikbal ile bab-ı hükûmetten...  

Rabenballade - Schelmish

Kuzgun Türküsü

Bir ağacın dallarına konmuş üç mağrur kuzgun
Üçü birbirinden kara, rengi ölümden solgun